آزمون YCT زبان چینی چیست؟

آزمون YCT مخفف عبارت Youth Chinese Test که عبارت چینی آن عبارت است از: 中小学生汉语水平考试 و به معنای “آزمون چینی جوانان” است. این آزمون هم مانند آزمون HSKK (آزمون شفاهی و گفتاری زبان چینی) و آزمون HSK (آزمون کتبی زبان چینی) یک آزمون استاندارد بین‌المللی زبان چینی است. هدف این امتحان بررسی توانایی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه (کودکان و نوجوانان) برای استفاده از زبان چینی در تحصیل و زندگی روزمره است.البته این آزمون برای کودکان و نوجوانانی است که زبان مادری آنها غیر چینی است.

سطح: YCT1

آزمون YCT (سطح 1) توانایی شرکت کنندگان را در استفاده روزانه از زبان چینی ارزیابی می کند. شرکت کنندگان در آزمون که قادر به قبولی در YCT (سطح I) هستند می توانند برخی از رایج ترین عبارات و جملات چینی را درک کرده و استفاده کنند و توانایی آن را دارند که مطالعات زبان چینی خود را ادامه دهند.

هدف آزمون YCT (سطح1):

آزمون شفاهی YCT (سطح I) برای دانش آموزانی در نظر گرفته شده است که در طول مدت سه ماه با 2 تا 3 ساعت کلاس در هفته زبان چینی را مطالعه کرده اند. این دانش‌آموزان بر ۸۰ واژه پرکاربرد و الگوهای گرامری مرتبط تسلط دارند.

محتوا و ساختار آزمون YCT (سطح1):

آزمون YCT (سطح I) از دو بخش درک مطلب شنیداری (Listening) و درک مطلب خواندن (Reading) تشکیل شده است و در مجموع شامل 35 مورد است.

بخش اول

درک مطلب خواندن (Listening)

قسمت اول: 5 مورد

قسمت دوم: 5 مورد

قسمت سوم: 5 مورد

قسمت چهارم: 5 مورد

در مجموع: 20 مورد

زمان تقریبی: 10 دقیقه

زمان: برای پر کردن برگه پاسخ (وارد کردن پاسخ های خود در پاسخنامه): 3 دقیقه

مجموع تقریبی کل زمان در این قسمت: 13 دقیقه

قسمت اول: 5 مورد در قسمت اول وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد، یک تصویر وجود دارد. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه که می شنوند درست و غلط بودن را مشخص کنند.

قسمت دوم: 5 مورد در قسمت دوم وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد 3 تصویر ارائه شده است. شرکت کنندگان در آزمون باید عکسی را انتخاب کنند که بر اساس آنچه می شنوند با عبارت مورد نظر مطابقت دارد.

قسمت سوم: 5 مورد در قسمت سوم وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد، یک جمله و یک تصویر ارائه شده است. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه شنیده اند درست و یا غلط بودن جمله را مشخص کنند.

قسمت چهارم: 5 مورد در قسمت چهارم وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد، 3 تصویر ارائه شده است که یک مکالمه پخش می شود و شرکت کنندگان باید عکسی که مربوطه به مکالمه است را بر اساس آنچه می شنوند انتخاب کنند.

بخش دوم

درک مطلب خواندن (Reading)

قسمت اول: 5 مورد

قسمت دوم: 5 مورد

قسمت سوم: 5 مورد

در مجموع: 15 مورد

زمان : 17 دقیقه

مجموع کل زمان در این قسمت: 17 دقیقه

تعداد کل موارد آزمون: 35 مورد

زمان تقریبی پاسخگویی به کل موارد آزمون: 30 دقیقه

مدت زمان کل آزمون 35 دقیقه (شامل 5 دقیقه که داوطلبان اطلاعات شخصی را تکمیل می کنند) می باشد.

قسمت اول: در قسمت اول 5 مورد وجود دارد. هر مورد از یک تصویر و یک عبارت که روبروی تصویر نوشته شده است تشکیل شده است. داوطلب باید مشخص کند که آیا تصویر و عبارت روبرو با یکدیگر سازگار هستن یا خیر.

قسمت دوم: 5 مورد در قسمت دوم وجود دارد. چندین عکس روی برگه امتحان در این قسمت وجود دارد که با حروف الفبای انگلیسی مشخص شده اند. در زیر عکس ها برای هر مورد یک جمله در نظر گرفته شده است. داوطلب باید حرف الفبای مختص به هر عکس را روبروی جمله ای که با آن عکس تطابق دارد بنویسد.

قسمت سوم: 5 مورد در قسمت سوم وجود دارد. هر مورد شامل یک تصویر و یک مکالمه است که آن مکالمه در زیر آن تصویر نوشته است و دارای جای خالی است. 6 پاسخ احتمالی هم وجود دارد که داوطلب باید از بین آنها بهترین پاسخ را برای جای خالی انتخاب کند.

تمام موارد در برگه امتحان همراه با پین یین است.

نمره کل قسمت شنیدار (Listening): 100

نمره کل قسمت خواندن (Reading): 100

نتایج YCT برای مدت زمان قابل توجهی معتبر است

کارنامه آزمون YCT سطح1

حداکثر نمره آزمون YCT (سطح1) 200 است. نمره قبولی 120 یا بالاتر است.

سطح: YCT2

آزمون YCT (سطح 2) سطح توانایی شرکت کنندگان را در استفاده روزانه از زبان چینی ارزیابی می کند. این سطح از امتحان برابر با سطح I ” آزمون های مهارت زبان چینی برای گویشوران سایر زبان ها” و سطح A1 چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است. شرکت کنندگان که قادر به قبولی در آزمون YCT سطح2 هستند می توانند برخی از عبارات و جملات ساده چینی را درک کرده و استفاده کنند و بتوانند به طور سطحی و مقدماتی ارتباط برقرار کنند.

هدف آزمون YCT (سطح2):

آزمون YCT (سطح 2) برای دانش آموزانی (کودکان و نوجوانان) در نظر گرفته شده است که به مدت یک ترم (یک نیم سال تحصیلی) با 2 تا 3 ساعت کلاس در هفته زبان چینی را مطالعه کرده اند. این دانش آموزان بر 150 واژه پرکاربرد و الگوهای گرامری مرتبط تسلط دارند.

محتوا و ساختار آزمون YCT (سطح2):

آزمون YCT (سطح 2) از دو بخش درک مطلب شنیداری (Listening) و درک مطلب خواندن (Reading) تشکیل شده است و در مجموع شامل 40 مورد است.

بخش اول

درک مطلب خواندن (Listening)

قسمت اول: 5 مورد

قسمت دوم: 5 مورد

قسمت سوم: 5 مورد

قسمت چهارم: 5 مورد

در مجموع: 20 مورد

زمان تقریبی: 15 دقیقه

زمان: برای پر کردن برگه پاسخ (وارد کردن پاسخ های خود در پاسخنامه): 3 دقیقه

مجموع تقریبی کل زمان در این قسمت: 18 دقیقه

قسمت اول: 5 مورد در قسمت اول وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد، یک تصویر وجود دارد. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه که می شنوند درست و غلط بودن را مشخص کنند.

قسمت دوم: 5 مورد در قسمت دوم وجود دارد. درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. در بالا چند تصویر وجود دارد که با حروف الفبای انگلیسی مشخص شده اند. برای هر تصویر یک جمله ارائه می شود که شرکت کنندگان باید حرف الفبا را بر اساس آنچه می شنوند در مربع مورد نظر وارد کنند.

قسمت سوم: 5 مورد در قسمت سوم وجود دارد درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. برای هر مورد، یک دیالوگ و 3 تصویر وجود دارد که برای هر سه تصویر یک مکالمه پخش می شود. شرکت کنندگان در آزمون باید عکس مربوطه را بر اساس آنچه می شنوند انتخاب کنند.

قسمت چهارم: 5 مورد در قسمت چهارم وجود دارد درهر مورد یک فایل صوتی دو بار پخش خواهد شد. هر مورد شامل یک سوال و سه گزینه است. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه می شنوند پاسخ مناسب را انتخاب کنند.

بخش دوم

درک مطلب خواندن (Reading)

قسمت اول: 5 مورد

قسمت دوم: 5 مورد

قسمت سوم: 5 مورد

قسمت چهارم: 5 مورد

در مجموع: 20 مورد

زمان : 27 دقیقه

مجموع کل زمان در این قسمت: 27 دقیقه

قسمت اول: 5 مورد در قسمت اول وجود دارد. هر مورد از یک تصویر و یک عبارت که زیر عکس وجود دارد تشکیل شده است. داوطلب باید تشخیص دهد که آیا آنها با یکدیگر سازگار هستند یا خیر.

قسمت دوم: 5 مورد در قسمت دوم وجود دارد. چندین عکس روی برگه امتحان در این قسمت وجود دارد که با حروف الفبای انگلیسی مشخص شده اند. در زیر عکس ها برای هر مورد یک مکالمه در نظر گرفته شده است. داوطلب باید حرف الفبای مختص به هر عکس را روبروی جمله ای که با آن عکس تطابق دارد بنویسد.

قسمت سوم: 5 مورد در قسمت سوم وجود دارد. این بخش شامل 5 سوال و 5 پاسخ است (که پاسخ ها با حروف الفبای انگلیسی علامت گذاری شده اند) که باید حرف الفبای انگلیسی پاسخ هایی که متناسب با هر سوال است را روبروی آن سوال نوشت.

قسمت چهارم: 5 مورد در قسمت چهارم وجود دارد. در هر مورد یک مکالمه است که در آن جای خالی وجود دارد 6 پاسخ احتمالی هم وجود دارد که داوطلبان باید از بین آنها بهترین پاسخ را برای جای خالی انتخاب کنند.

تعداد کل موارد آزمون: 40 مورد

زمان تقریبی پاسخگویی به کل موارد آزمون: 45 دقیقه

مدت زمان کل آزمون 50 دقیقه (شامل 5 دقیقه که داوطلبان اطلاعات شخصی را تکمیل می کنند) می باشد.

تمام موارد در برگه امتحان همراه با پین یین است.

نمره کل قسمت شنیدار (Listening): 100

نمره کل قسمت خواندن (Reading): 100

نتایج YCT برای مدت زمان قابل توجهی معتبر است

کارنامه آزمون YCT سطح1

حداکثر نمره آزمون YCT (سطح2) 200 است. نمره قبولی 120 یا بالاتر است.

این مطلب ادامه دارد

error: