اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (10) | اشتباهات کاری

کاملا مشخص است که در هر کاری ممکن است خطاهایی رخ دهند که قابل پیش بینی نیستند. در این زمان بسیار با اهمیت است که چگونه واقعه را توضیح دهیم تا مشخص شود که علت یا مقصر چه چیز یا چه کسی بوده است.

در یک زبان دیگر هم این مسئله به همین شکل است و باید به توانمندی برسیم که بتوانیم مطلب را طوری توضیح دهیم که حق مطلب ادا شود  و مشخص شود که علت مشکل چه بوده است.

در این مقاله برخی از اصطلاحات پر کاربرد آورده شده است تا بتواند به ما در توضیح مسئله کمک کند.

工作失误。

Gōngzuò shīwù.
 1. اشتباه کاری (اشتباهات کاری)
 2. خطای کاری (خطاهای کاری)

你们太不像话了!

Nǐmen tài bù xiànghuà le!
 1. خیلی بی شرمی!
 2. خیلی وقیحی!

نکته: عبارت 不像话 یک “صفت” است و معانی زیر را دارد:

 1. بی شرم
 2. بی آبرو
 3. روسیاه
 4. رسوا
 5. شرم آور
 6. وقیح

这样的事?

Yǒu zhèyàng de shì?

آیا چنین چیزی وجود دارد؟

نکته: یکی از معانی به معنای “وجود داشتن” است. که در جمله بالا دقیقا به همین معناست.

 

造成很大的损失。

Zàochéng hěn dà de sǔnshī.

خسارت زیادی ایجاد کردن.

مثال:

造成很大的损失

zàochéng hěn dà de sǔnshī.
معنا:معنای لغوی این جمله عبارت است از اینکه: “تو ضرر بزرگی ایجاد کردی”.
که معنای بهتر آن این است که: “تو ضرر بزرگی زدی” و یا “تو ضرر و زیان بزرگی به بار آوردی

确实不对。

Quèshí bùduì.

واقعاً اشتباه است.

你先息怒。

Nǐ xiān xīnù.

اول آروم باش.

你们一定要我一个说法

Nǐmen yīdìng yào gěi wǒ yīgè shuōfǎ!

ترجمه رسمی: شما حتما باید برای من توضیح دهید!

ترجمه محاوره: شما حتما باید به من یه توضیحی بدهید.

مثال:

ضمیر(1) + +(2) ضمیر + 一个说法
معنا: ضمیر(1) به ضمیر(2) چیزی را توضیح می دهد.
مثال:
我一个说法
Tā gěi wǒ yīgè shuōfǎ!
معنا: او به من توضیح می دهد!
در زبان محاوره یک “ی یا یه” می توانیم اضافه کنیم. مثلا جمله بالا می شود:
 1. او به من توضیحی می دهد.
 2. او به من یه توضیحی می دهد.
 

我马上给你一个满意的答复。

Wǒ mǎshàng gěi nǐ yīgè mǎnyì de dáfù.

من در اسرع وقت جواب رضایت بخشی (قانع کننده) به شما می دهم.

这确实是我们工作的疏忽

Zhè quèshí shì wǒmen gōngzuò de shūhū.

این واقعا یک سهل انگاری ( بی دقتی، بی توجهی) در کار ماست.

我再次向您表示歉意。

Wǒ zàicì xiàng nín biǎoshì qiànyì.

من مجدد (دوباره) از شما عذرخواهی می کنم

有问题请您随时与我们沟通。

Yǒu wèntí qǐng nín suíshí yǔ wǒmen gōutōng.

اگر سوال یا مشکلی داشتید، در هر زمان با ما در تماس باشید. (تماس بگیرید)

error: