اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (11) | سفر کاری (ماموریت کاری)

یکی از قسمت های مهم هر کار و یا کسب و کاری چه در شرکت های و چه در سازمان های داخلی و یا خارجی بحث ماموریت ها و سفرهای کاری است. با توجه به اینکه امروزه شرکت های خارجی به ویژه شرکت های چینی وارد ایران شده اند و اینکه این شرکت ها در مکان ها و شهرهای مختلف ساکن هستند بنابراین نه تنها برای کارکنان آن شرکت و سازمان بلکه برای یک مترجم ماموریت ها و سفرهای کاری زیادی به وجود می آید.

در این مقاله سعی شده است که تعدادی از اصطلاحات پر کاربرد کاری در زبان چین که مخصوص سفرهای کاری است بیان شوند.

出差

Chūchāi

 سفر کاری (ماموریت کاری)

怎么样?

kàn zěnme yàng?

شما چی فکر میکنید؟

نکته: فعل 看 در زبان چینی چند معنا دارد. اما 3 معنای آن بسیار پر کاربرد است که در زیر عنوان شده است.

  1. دیدن
  2. خواندن

Kànshū

کتاب خواندن

kàn bào

روزنامه خواندن

  3. فکر کردن

越快越好。

Yuè kuài yuè hǎo.

هر چه زودتر بهتر.

نکته: به ساختار زیر توجه کنید.

越。。。越。。。

مثال:

好.

Yuè duō yuè hǎo.

هرچه بیشتر بهتر

好.

Yuè gāo yuè hǎo

هرچه بلندتر بهتر
工作挣钱.
Yuè gōngzuò yuè zhèng qián.
هرچه بیشتر کار کنید، درآمد بیشتری نیز خواهید داشت
锻炼身体好.
Yuè duànliàn shēntǐ yuè hǎo.
هرچه بیشتر ورزش کنید، بهتر است.

我准备一下。

Wǒ zhǔnbèi yīxià.

من یه چیزایی رو آماده می کنم.

这周三出发。

Zhè zhōusān chūfā.
  1. این چهارشنبه عازم هستیم.
  2. این چهارشنبه حرکت می کنیم.

你去找他安排一下行程。

Nǐ qù zhǎo tā ānpái yīxià xíngchéng.
  1. تو برو و از او بخواه که برنامه سفر را ترتیب دهد. (آماده کند.)
  2. تو برو پیش او تا برنامه سفر را ترتیب دهد. (آماده کند.)

你看能不能帮我订一下机票和饭店。

Nǐ kàn néng bùnéng bāng wǒ dìng yīxià jīpiào hé fàndiàn.

تو فکر می کنی آیا می توانید به من در رزرو بلیط هواپیما و هتل کمک کنید.

都行。

Dōu xíng.
  1. همه چی مرتبه
  2. همه چی آماده است.

不但便宜,而且还很方便。

Bùdàn piányí, érqiě hái hěn fāngbiàn.

نه تنها ارزان است، بلکه بسیار راحت (مناسب) هم است.

我这就帮你订。

Wǒ zhè jiù bāng nǐ dìng.
  1. من برات سفارش میدم.
  2. من کمکت می کنم که رزرو کنی.

很快就好。

Hěn kuài jiù hǎo.

به زودی درست می شود. (این عبارت زمانی به کار می رود که در حال انجام کار ها هستید و سپس به فردی که دنبال انجام کارها است می گویید که نگران نباش همه چی راست و ریس می شود.)

error: