اصطلاحات ورزشی | فوتبال در زبان چینی

اصطلاحات ورزشی | فوتبال در زبان چینی

در این مقاله تعدادی از کلمات و اصطلاحات ورزشی فوتبال بیان شده است که نه تنها در تر جمه ها و گفت و گو های روزمره بلکه بعضا در ترجمه های تخصصی حیطه فوتبال هم می تواند به دوستداران زبان چینی و مترجمین کمک کند.

 足球

Zúqiú
فوتبال

football

足球场

Zúqiú chǎng
زمین فوتبال
football field

中场

Zhōng chǎng
بخش میانی زمین (از سه بخش زمین بازی)

Midfield

中圈

Zhōng quān
دایره میانی
(دایره مرکزی که در وسط زمین است)
Middle circle
中线

Zhōngxiàn

خط میانی (زمین فوتبال)

Midline

边线

Biānxiàn

خط اوت، خط جانبی (هر یک از دو خط طرفین زمین فوتبال)

touchline

Sideline

 底线

Dǐxiàn
خط دروازه

goal line

发球点

(点球)

 

Fāqiú diǎn
 
(diǎn qiú)

نقطه پنالتی

penalty mark

禁区

Jìnqū

محوطه جریمه

penalty area

小禁区

Xiǎo jìnqū

محوطه شش قدم

goal area

开球

Kāi qiú

شروع کردن (بازی فوتبال)

Kick-off

打门

Dǎ mén

شوت زدن به سمت دروازه (در ورزش)

to take a shot on goal (sports)

进球

Jìn qiú

گل زدن

to score a goal

倒钩球

Dào gōu qiú

ضربه برگردون

bicycle kick, overhead kick

 半高球

Bàn gāoqiú

اِستُپ سینه

chest-high ball

角球

Jiǎoqiú
ضربه کرنر

corner ball, corner kick

球门球

Qiúmén qiú
ضربه دروازه
Goal kick

头球

Tóu qiú

هد زدن

(توپی که با سر زده شود)

header

点球

Diǎn qiú
ضربه پنالتی

penalty kick

 罚点球

Fá diǎn qiú

محل ضربه زدن به توپ

(مانند نقطه پنالتی و نقطه ضربه آزاد زدن)

spot kick

罚任意球

Fá rènyì qiú
ضربه آزاد
Free kick

胸部停球

Xiōngbù tíng qiú

اِستُپ سینه کردن

chesting

 连续传球

Liánxù chuán qiú
پاس های پی در پی
(زمانی که بازیکنان در زمین به هم دائم پاس می دهند)

consecutive passes

鱼跃顶球

Yú yuè dǐng qiú

هد زدن

(زمانی که بازیکن برای هد زدن خود را به جلو پرتاب می کند)

diving header

اصطلاحات ورزشی فوتبال در زبان چینی - Diving header

盘球 (1

带球 (2

Pán qiú (1

dài qiú (2

دریپ زدن

dribbling

边线传球

Biānxiàn chuán qiú

پاس از کناره ها

(پاسی که بازیکنان از کناره ها به بازیکنان می دهند)

flank pass

高吊传球

Gāo diào chuán qiú

پاسی که به صورت قوسی از بالا سر حریف رد می شود و به هم تیمی خود می رسد.

high lobbing pass

 凌空传球

Língkōng chuán qiú

توپ را به صورت مکرر رد و بدل کردن

Volley pass

铲球

Chǎn qiú

تکل کردن، تکل زدن

tackle

地滚球

Dì gǔn qiú

پاس زمینی

rolling pass, ground pass

射门

Shèmén

شوت کردن (به سمت دروازه)

shoot (at the goal)

贴地射门

Tiē dì shèmén

شوت زمینی

ground shot

近射

Jìn shè

شوت از نزدیک

close shot

远射

Yuǎn shè

شوت از راه دور

long shot

未射中

Wèi shè zhòng

ضربه و شوت از دست رفته

mishit

(守门员)接高球

 

(Shǒuményuán) jiē gāoqiú

گرفتن توپ ها (هوایی و …) به صورت شیرجه و یا با پرش افقی و عمودی

(Goalkeeper)
catch the high ball
ت ورزشی فوتبال در زبان چینی - catch the high ball 1
ت ورزشی فوتبال در زبان چینی - catch the high ball 2

越位

Yuèwèi

آفساید

Offside

 传球

Chuán qiú

توپ را پاس دادن

pass the ball

接球

Jiē qiú

توپ را گرفتن

(پاس داده می شود و هم تیمی آن را می گیرد.)

take a pass

球传到位

Qiú chuán dàowèi

پاس دادن توپ به محل خالی زمین که قرار است بازیکن دیگر تیم فورا خود را به آنجا برساند.

spot pass

拦截球

Lánjié qiú

ارتباط را قطع کردن

(بازیکن به هم تیمی خود یک پاس می دهد و بازیکن تیم مقابل در این میان توپ را می گیرد و اجازه نمی دهد توپ به بازیکن دیگر برسد)

intercept

掷界外球

Zhí jièwài qiú

پرتاب کردن (اوت)

Throw-in

红牌

Hóngpái
کارت قرمز

red card

黄牌

Huángpái

کارت زرد

yellow card

后卫

Hòuwèi

دفاع آخر

football full back

前卫

Qiánwèi

هافبک

Midfielder

前锋

Qiánfēng

فوروارد

Forward

中锋

Zhōngfēng

مهاجم، بازیکن خط حمله

Striker

自由人

Zìyóu rén

لیبرو

libero

 中后卫

Zhōng hòuwèi

دفاع وسط

Center Back

全能选手

Quánnéng xuǎnshǒu

بازیکن همه کاره

(بازیکنی که در همه پست ها بازی می کند)

utility player

守门员

Shǒuményuán
دروازه بان

Goalkeeper

左后卫

Zuǒ hòuwèi

دفاع چپ

Left Back

右后卫

Yòu hòuwèi

دفاع راست

Right Back

清道夫

拖后中卫

Qīng dàofū

tuō hòu zhōngwèi

بازیکن عقب

Sweeper

左前卫

Zuǒ qiánwèi
هافبک چپ
Left midfielder

右前卫

Yòu qiánwèi
هافبک راست

Right Midfielder

攻击型前卫

前腰

Gōngjí xíng qiánwèi
 
qián yāo

هافبک تهاجمی

Attacking Midfielder

防守型前卫

后腰

Fángshǒu xíng qiánwèi
 
hòu yāo

هافبک تدافعی

Defending Midfielder

跃起争顶

Yuè qǐ zhēng dǐng

هد زدن

(زمانی که بازیکن برای هد زدن به هوا می پرد و هد می زند)

flying headar

اصطلاحات ورزشی فوتبال در زبان چینی-flying headar

正面抢截

Zhèngmiàn qiǎng jié
تکل از جلو
Front tackle

 阻挡

Zǔdǎng

با بدن جلوی حرکت حریف را گرفتن (سد کردن)

body block

 合理冲撞

Hélǐ chōngzhuàng

تنه فنی

(روشی برای گرفتن توپ از حریف است که شخص باید به صورت کنترل شده توپ را از حریف بگیرد. در این روش حریف معمولا با استفاده از شانه و بدن خود، تنه به تنه حریف می زند و بدون انجام خطا قصد دارد توپ را بگیرد.)

fair charge

 盯人防守

Dīng rén fángshǒu

دفاع نفر به نفر

(در این نوع دفاع کردن مانند زمانی که حریف کرنر می زند تیم مقابل دفاع نفر به نفر می کند. یعنی هرکس در مقابل نفرات تیم کرنر زننده می ایستد و آزادی عمل افراد تیم مقابل را کم می کند تا نتوانند از فرصت استفاده کنند و گل بزنند.)

close-marking defence

短传

Duǎn chuán
پاس کوتاه
Short pass

 假动作

Jiǎ dòngzuò
حرکت فریبند
(بازیکن یا بازیکنان یک تیم حرکاتی را انجام می دهند تا بازیکن و یا بازیکنان تیم مقابل را فریب دهند.)

deceptive movement

摆脱防守

Bǎituō fángshǒu

شکستن دفاع

(زمانی که بازیکنان تیم مقابل سرسختانه دفاع می کنند و بازیکنان تیم دیگر این دفاع را می شکنند و کار خود را انجام می دهند.)

break loose

搅乱防守

Jiǎoluàn fángshǒu

دفاع (تیم مقابل) را به هم ریختن

disorganize the defence

筑人墙

Zhú rén qiáng

دیوار دفاعی ساختن

(در زمان زدن ضربه آزاد و …)

set a wall

全攻全守足球战术

Quán gōng quán shǒu zúqiú zhànshù
تاکتیک های کامل فوتبال تدافعی
Full defense football tactics

越位战术

Yuèwèi zhànshù

تله آفساید

off-side trap

边锋战术

Biānfēng zhànshù

(تاکتیک) بازی وینگ

wing play

积极的抢射战术

Jījí de qiǎng shè zhànshù

تاکتیک دید در شوت

shoot-on-sight tactics

 拖延战术

Tuōyán zhànshù

تاکتیک وقت کشی

time wasting tactics

433阵型

433 Zhènxíng
ساختار 4-3-3

4-3-3 formation

442阵型

442 Zhènxíng
ساختار 4-4-2

4-4-2 formation

反越位成功

Fǎn yuèwèi chénggōng

تله آفساید را دور زدن، تله آفساید را شکستن

beat the offside trap

中场休息

Zhōng chǎng xiūxí

وقت استراحت بین دو نیمه

half time interval

 加时赛

Jiā shí sài

وقت اضافه

extra-time

伤停补时

Shāng tíng bǔ shí

زمان

injury time

掌握比赛节奏

Zhǎngwò bǐsài jiézòu

1) بازی را به دست گرفتن

2) بر ریتم بازی مسلط شدن

set the pace

控救技术

Kòng jiù jìshù

مهارت بازی با توپ

ball playing skill

error: