تاریخچه زبان چینی

تاریخچه زبان چینی

تاریخ زبان چینی حدود یک پنجم جهان به نوعی به زبان چینی صحبت می کنند. که این زبان را به پرگویش ترین زبان دنیا تبدیل کرده است . زبان چینی که به صورت ماندارین استاندارد صحبت می شود، زبان رسمی در بزرگترین قسمت سرزمین اصلی چین و تایوان است. گویش کانتونی استاندارد چینی در استان […]