اسامی اعضای بدن در زبان چینی

کلمات و اسامی اعضای بدن در زبان چینی-قسمت اول
1
 • 头部
 • tóu bù
 • قسمت سر
2
 • 头发
 • tóufǎ
 • موی سر
3
 • 额头
 • Étóu
 • پیشانی
4
 • 眉毛
 • méimáo
 • ابرو
5
 • 眼睛
 • yǎnjīng
 • چشم
6
 • 鼻子
 • bízi
 • بینی
7
 • 耳朵
 • Ěrduo
 • گوش
8
 • 耳垂
 • Ěrchuí
 • لاله گوش
9
 • 脸颊
 • liǎnjiá
 • گونه
10
 • 嘴巴
 • zuǐbā
 • دهان
11
 • 牙齿
 • yáchǐ
 • دندان
12
 • liǎn
 • صورت
13
 • 下巴
 • xiàbā
 • چانه
14
 • 颈部
 • jǐng bù
 • قسمت گردن
15
 • 肩膀
 • jiānbǎng
 • شانه
16
 • 胸部
 • xiōngbù
 • سینه
17
 • 手腕
 • shǒuwàn
 • مچ دست
18
 • 手臂
 • shǒubì
 • قسمت ساعد و بازو
19
 • 右手
 • yòushǒu
 • دست راست
20
 • 左手
 • zuǒshǒu
 • دست چپ
21
 • 躯干
 • qūgàn
 • بالا تنه غیر از قسمت سر
22
 • 四肢
 • sìzhī
 • چهار دست و پا
error: