دانلود نمونه سوالات آزمون HSK6

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK6

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK6 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت آزمون های تمرینی HSK6 برای شما عزیزان قرار داده شده است که قابل دانلود است و به شما کمک می‌کنند تا برای […]

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK5

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK5

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK5 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت آزمون های تمرینی HSK5 برای آمادگی آزمون HSK که توسط موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار می شود برای شما عزیزان قرار داده […]

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK4

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK4

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK4 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت آزمون های تمرینی HSK4 برای آمادگی آزمون HSK که توسط موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار می شود برای شما عزیزان قرار داده […]

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK3

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK3

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK3 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت آزمون های تمرینی HSK3 برای آمادگی آزمون HSK که توسط موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار می شود برای شما عزیزان قرار داده […]

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK2

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK2

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK2 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت آزمون های تمرینی HSK2 برای آمادگی آزمون HSK که توسط موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار می شود برای شما عزیزان قرار داده […]

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK1

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK1

دانلود نمونه سوالات آزمون HSK1 توجه: برای دانلود فایل ها حتما از مرورگرهایی مانند موزیلا بر روی گوشی، تبلت یا لپ تاپ استفاده شود. ترجیحا از مرورگر کروم استفاده نشود. در این قسمت نمونه سوالات آزمون HSK1 دوره ها و سال های قبلی برای آمادگی آزمون HSK که توسط موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران (واقع در […]