ضرب المثل چینی با ترجمه فارسی

ضرب المثل چینی با ترجمه فارسی

ضرب المثل چینی با ترجمه فارسی در این مقاله برخی از گفته ها و ضرب المثل های چینی همراه با نویسه (کاراکترهای) زبان چینی ، تلفظ (پین یین)، و ترجمه و توضیحات فارسی وجود دارد که به شما کمک می کند زبان چینی را یاد بگیرید و از آن لذت ببرید و در عین حال […]

ضرب المثل های فارسی به چینی

ضرب المثل های فارسی به چینی

ضرب المثل فارسی به چینی 1) آب از آب تکان نمی خورد 水面儿纹丝不动(比喻万籁俱寂) Shuǐmiàn er wénsībùdòng (bǐyù wànlài jù jì) 2) آب از دستش نمی چکد 水不会从她的手上漏掉(比喻某人十分吝啬) Shuǐ bù huì cóng tā de shǒu shàng lòu diào (bǐyù mǒu rén shífēn lìnsè) 3) آب از سرش گذشته است 大水没过了他的头顶(比喻某人的事业彻底完蛋) Dà shuǐméiguòle tā de tóudǐng.(Bǐyù mǒu […]