اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (14) | نمایشگاه محصولات

یکی از مسائل و موضوعات بسیار رایج و کاربردی و حتی بسار مهم در هر کسب کاری، به نمایش گذاشتن دستاوردها و محصولات سازمان و یا شرکت است.

چینی ها هم به دلیل  شرکت ها و کارخانه ها زیاد و گوناگونی که در چین دارند و تولیدات زیادشان، در نمایشگاه های بین المللی فراوانی در سطح جهان و به ویژه در ایران شرکت می کنند. بنابراین دانستن اصطلاحات این حوزه بسیار با اهمیت است.

در این مقاله سعی شده است که تعدادی از عبارات و اصطلاحات کاربردی در این خصوص بیان شوند که مشکل اساسی برخی از مترجمین را در این حوزه برطرف کند.

产品展示会。

Chǎnpǐn zhǎnshì huì.

نمایشگاه محصولات

我已经都通知过客户了。

Wǒ yǐjīng dōu tōngzhīguò kèhùle.

من قبلاً به مشتری اطلاع داده ام.

我有一个新想法。

Wǒ yǒu yīgè xīn xiǎngfǎ.

من یک ایده جدید دارم.

这样的话,倒是可以提高效率。

Zhèyàng dehuà, dǎoshì kěyǐ tígāo xiàolǜ.

در این حالت می تواند کارایی را بهبود بخشد.

我觉得这个想法可行。

Wǒ juédé zhège xiǎngfǎ kěxíng.

من فکر می کنم این ایده عملی است.

赶紧拿出活动的方案。

Gǎnjǐn ná chū huódòng de fāng’àn.

عجله کنید و یک برنامه رویداد ارائه دهید.

做预算。

Zuò yùsuàn.

بودجه بندی کردن

我会跟总部沟通一下。

Wǒ huì gēn zǒngbù gōutōng yīxià.

با ستاد (اداره مرکزی) ارتباط برقرار خواهم کرد.

会议的效果一定会更好。

Huìyì de xiàoguǒ yīdìng huì gèng hǎo.

تأثیر جلسه قطعاً بهتر خواهد بود.

error: