اصطلاحات ورزشی | فوتبال در زبان چینی

اصطلاحات ورزشی | فوتبال در زبان چینی

اصطلاحات ورزشی | فوتبال در زبان چینی در این مقاله تعدادی از کلمات و اصطلاحات ورزشی فوتبال بیان شده است که نه تنها در تر جمه ها و گفت و گو های روزمره بلکه بعضا در ترجمه های تخصصی حیطه فوتبال هم می تواند به دوستداران زبان چینی و مترجمین کمک کند.  足球 Zúqiúفوتبال football […]

اصطلاحات حقوقی و قضایی در زبان چینی | دادگاه

اصطلاحات حقوقی و قضایی در زبان چینی | دادگاه

اصطلاحات حقوقی و قضایی در زبان چینی | دادگاه یکی از مسائل بسیار مهم در هر کسب و کاری مسائل حقوقی آن کسب و کار است. گاها اشتباه کوچکی در مسائل حقوقی عواقب بدی به دنبال دارد و باعث ضرر و زیان و از بین رفتن حقوق یک طرف و یا حتی طرفین می شود. […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (15) | گفت و گو درباره فرهنگ سازمانی (کاری)

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (15) | گفت و گو درباره فرهنگ سازمانی (کاری)

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (15) | گفت و گو درباره فرهنگ سازمانی (کاری) کسانی که به عنوان کارمند و یا مترجم در شرکت ها چینی مشغول به کار شده اند به وضوح به برخی از عادت های شغلی و رفتاری آنها آشنا شده اند و تا حدودی با فر هنگ سازمانی و […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (14) | نمایشگاه محصولات

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (14) | نمایشگاه محصولات یکی از مسائل و موضوعات بسیار رایج و کاربردی و حتی بسار مهم در هر کسب کاری، به نمایش گذاشتن دستاوردها و محصولات سازمان و یا شرکت است. چینی ها هم به دلیل  شرکت ها و کارخانه ها زیاد و گوناگونی که در چین […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (13) | استقبال کردن و پذیرایی (از مهمان)

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (13) | استقبال کردن و یا پذیرایی (از مهمان)

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (13) | استقبال کردن و پذیرایی (از مهمان) خب واضحه که در سفرهای کاری شخص برای اقامت به یک هتل یا به طور کلی مکانی برای استراحت و یا حتی قرارهای ملاقات رجوع می کند. بنابراین در برخی موارد فرد نمی داند که چه بگوید و یا چطور […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (12) | برنامه ریزی برای سفر کاری

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (12) | برنامه ریزی برای سفر کاری

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (12) | برنامه ریزی برای سفر کاری یکی دیگر از قسمت های مهم زبانی به ویژه زبان چینی قسمت برنامه ریزی برای سفرهای کاری است. شاید به جرئت می توان گفت که همه شرکت های خارجی حداقل یکبار با این مسئله مواجه هستند. بنابراین مسلط بودن به برخی […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (11) | سفر کاری (ماموریت کاری)

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (11) | سفر کاری (ماموریت کاری)

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (11) | سفر کاری (ماموریت کاری) یکی از قسمت های مهم هر کار و یا کسب و کاری چه در شرکت های و چه در سازمان های داخلی و یا خارجی بحث ماموریت ها و سفرهای کاری است. با توجه به اینکه امروزه شرکت های خارجی به ویژه […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (10) | اشتباهات کاری

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (10) | اشتباهات کاری

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (10) | اشتباهات کاری کاملا مشخص است که در هر کاری ممکن است خطاهایی رخ دهند که قابل پیش بینی نیستند. در این زمان بسیار با اهمیت است که چگونه واقعه را توضیح دهیم تا مشخص شود که علت یا مقصر چه چیز یا چه کسی بوده است. […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (9) | خوردن غذای کاری

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (9) | خوردن غذای کاری

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (9) | خوردن غذای کاری یکی از مسائل مهم کاری جلسات غیر رسمی است که بعضا تاثیر بسیار زیادی بر روی همکاری و آینده کاری می گذارند. یکی از این جلسات غیر رسمی که آن را بارها حتی در رده های بالای دولتی و حکومتی دیده ایم  جلسات […]

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (8) | به صورت تلفنی قرار ملاقات گذاشتن

اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی (8) | به صورت تلفنی قرار ملاقات گذاشتن

اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (8) | به صورت تلفنی قرار ملاقات گذاشتن به جرئت میشود گفت یکی از مهمترین قسمت های هر کسب و کاری، قرار ملاقات های کاری است که به تبع آن جلسات شکل می گیرد و کارها پیش میروند. امروز هم به علت اینکه شرکت ها و سازمان هایی […]