اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (2) | اولین روز کاری

در این قسمت اصطلاحاتی بیان شده است که فرد پس از قبول شدن در مصاحبه شغلی برای شروع اولین روز کاری خود در شرکت و یا سازمان به آنها نیاز دارد.

初来乍到

Chūláizhàdào
تازه وارد

欢迎您加入我们公司.

Huānyíng nín jiārù wǒmen gōngsī.
به شما خوش آمد می گوییم از اینکه به شرکت ما ملحق شدیند.

请你多多指教

Qǐng nǐ duōduō zhǐjiào

لطفا راهنمایی کنید.

有什么需要帮忙的,您尽管开口。

Yǒu shé me xūyào bāngmáng de, nín jǐnguǎn kāikǒu.
اگر به هر کمکی نیاز داشتید، بدون رودربایستی بگویید.

我一定尽力而为.

Wǒ yīdìng jìnlì ér wéi.

به طور حتم نهایت سعیم را می کنم.

我带您去您的办公室看一下吧。

Wǒ dài nín qù nín de bàngōngshì kàn yīxià ba.
من شما را به دفتر کارتان می برم تا نگاهی بیندازید.

真不知道该怎么感谢你!

Zhēn bù zhīdào gāi zěnme gǎnxiè nǐ!
من واقعاً نمی دانم چگونه باید از شما تشکر کنم!

挺好的。

Tǐng hǎo de.
بسیار عالی.

您看还有什么问题吗?

Nín kàn hái yǒu shé me wèntí ma?
فکر می کنید مشکل دیگری دارید؟
(در این جمله 看 به معنای “فکر کردن” است.)

暂时没有了。

Zhànshí méiyǒule.
فعلا (مشکلی) نیست.

如果有问题再找我。

Rúguǒ yǒu wèntí zài zhǎo wǒ.
اگر مشکلی بود مجدد با من در میان بگذارید. (به من بگویید.)

نکته:

عبارت  (你有问题找我 (Nǐ yǒu wèntí zhǎo wǒ که معنای تحت الفظی آن میشود “مشکل داشتی دنبال من بگرد” در واقع می توان به اشکال زیر ترجمه کرد:

1) اگر مشکلی داشتی به من بگو

2) اگر مشکلی داشتی من را صدا کن.

3) اگر مشکلی داشتی پیش من بیا.

4) اگر مشکلی داشتی به من مراجعه کن.

5) اگر مشکلی داشتی با من در میان بگذار.

این عبارت را به همین شکل باید حفظ شود فقط می توان جای ضمیر 我 ضمایر دیگر و یا کلمات دیگر گذاشت به طور کلی عبارت 有问题找 ثابت است ولی بقیه اجزا همانطور که گفته شد مثل ضمیرها می توانند عوض شوند.

به مثال های زیر توجه کنید:

如果他有问题找我.

Rúguǒ tā yǒu wèntí zhǎo wǒ.

این جمله را به اشکال زیر می توان ترجمه کرد:

 1. اگر مشکلی داشت به من بگوید.
 2. اگر مشکلی داشت من را صدا کند.
 3. اگر مشکلی داشت پیش من بیاید.
 4. اگر مشکلی داشت به من مراجعه کند.
 5. اگر مشکلی داشت با من درمیان بگذارد.

如果我有问题找你.

Rúguǒ wǒ yǒu wèntí zhǎo nǐ.

این جمله را به اشکال زیر می توان ترجمه کرد:

 1. اگر مشکلی داشتم به تو می گویم.
 2. اگر مشکلی داشتم تو را صدا میکنم.
 3. اگر مشکلی داشتم پیش تو می آیم.
 4. اگر مشکلی داشتم به تو مراجعه می کنم.
 5. اگر مشکلی داشتم با تو درمیان می گذارم.

如果你的同事有问题找经理。

Rúguǒ nǐ de tóngshì yǒu wèntí zhǎo jīnglǐ.
.

این جمله را به اشکال زیر می توان ترجمه کرد:

 1. اگر همکارت مشکلی داشت به رئیس بگوید.
 2. اگر همکارت مشکلی داشت رئیس را صدا کند.
 3. اگر همکارت مشکلی داشت پیش رئیس برود.
 4. اگر همکارت مشکلی داشت به مدیر مراجعه کند.
 5. اگر همکارت مشکلی داشت با مدیر درمیان بگذارد.

سایر آموزش "اصطلاحات شغلی و کاری در زبان چینی":

error: